Henrik Viberg

pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
henrik.viberg[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1504
Mobiltelefon:
070-1719060
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
75002 Uppsala

Kort presentation

Uppsala Universitet ska ha bra lärare och handledare! Jag jobbar med de kurser som syftar till att ge lärare och forskarhandledare högre högskolepedagogisk kompetens. Jag har under många år jobbat som lärare, forskarhandledare och studierektor för både grund- och forskarutbildning, vilket ger mig god kännedom om verksamhetens beskaffenhet och insikt om vikten av att fördjupa kompetensen inom området och basera undervisning och forskarhandledning på evidensbaserade metoder och teorier.

Nyckelord: handledning högskolepedagogik internutbildning pedagogisk utveckling univerditetspedagogik supervision

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henrik Viberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09