Jerker Nyberg von Below

teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
jerker.nyberg.von.below[AT-tecken]uppmax.uu.se
Besöksadress:
Rum POL 1457 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Systemadministratör vid Biomedicinskt centrum (BMC), BMC-intendenturen

E-post:
jerker.nyberg[AT-tecken]bmc.uu.se
Besöksadress:
Receptionen, Hus B7 plan 1
Husargatan 3
751 23 UPPSALA
Postadress:
Box 570
751 23 UPPSALA

Systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support

E-post:
jerker.nyberg[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.