Lars Jonsson

Gästforskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
lars.jonsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-6269930
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Akademiska meriter: MD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.