Agneta Skoog Svanberg

Professor i reproduktiv hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktiv hälsa

E-post:
Agneta.Skoog_Svanberg[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
070-8251389
Mobiltelefon:
070-8251389
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Med. dr., projektledare barnmorskeutbildningen

Mina kurser

Forskning

Min forskning handlar om psykosociala konsekvenser av infertilitet och infertilitetsbehandling. Genom åren har jag studerat hur provrörsbefruktning påverkar kvinnors och mäns psykiska hälsa, och tydliggjort de långtgående konsekvenser som långvarig infertilitet har för parets välbefinnande. För några år sedan fick Sverige en ny lagstiftning kring ägg- och spermie-donation som bland annat innebar att barnen har rätt att få kännedom om vem donatorn är. I det stora Donationsprojektet, där samtliga universitetskliniker i Sverige deltar, följer vi upp ägg- och spermiedonatorer samt recipienter ur en rad perspektiv. Donationslagstiftningen gav också möjlighet för lesbiska par att genomgå spermiedonationsbehandling, vilket särskilt har följts i projektet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.