Peter Mannheimer

Administrativ chef vid Teologiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
peter.mannheimer[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
070-4250964
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Administrativ chef vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Studierektor
för grundutbildningen (med administrativ inriktning)

Administrativ chef

Akademiska meriter: TK, FM, FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.