Thorne Wallman

biträdande föreståndare vid Centrum för klinisk forskning i Sörmland (CKFD)

E-post:
thorne.wallman[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
016-105402
Postadress:
FoU-Centrum/CKFD
Kungsgatan 41
631 88 ESKILSTUNA

forskare Associerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
Thorne.Wallman[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: leg. läk. spec i allmänmedicin

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.