Kerstin Gädeke Eriksson

receptionist vid Polacksbacken

E-post:
Kerstin.Gadeke-Eriksson[AT-tecken]polacksbacken.uu.se
Telefon:
018-471 3103
Mobiltelefon:
070-4250645
Fax:
018-471 5893
Besöksadress:
Rum POL . Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.