Joel Fredrikson

teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

E-post:
Joel.Fredrikson[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250290
Besöksadress:
Rum ITC 4116 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

teknisk systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift; Datacenter

E-post:
Joel.Fredrikson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2907
Mobiltelefon:
070-4250290
Besöksadress:
Rum ITC 4116 Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joel Fredrikson
Senast uppdaterad: 2021-03-09