Karin Glimskär Stålberg

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktiv hälsa

E-post:
Karin.Stalberg[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5765
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Jag arbetar framför allt med UCAN Gyn och projekt som är kopplade till gynekologisk cancer. Ett av mina projekt rör PET-MR vid diagnostik och stadieindelning av gynekologisk cancer: Kopplat till U-can deltagande tillfrågas kvinnor med konstaterad cervixcancer, corpuscancer av högrisktyp samt stark misstanke om eller konstaterad ovarialcancer om deltagande i en forskningsstudie rörande PETMR. Integrerad undersökning med MR (magnetkamera) samt PET (positron emission tomografi) är en helt ny metod där Akademiska Sjukhuset nyligen installerade den första utrustningen i Sverige.

Syftet med studien är att utvärdera värdet av PETMR jämfört med dagens standardröntgen (CT och ev. MR), vid diagnostik och stadieindelning av ovanstående sjukdomar. Resultaten av röntgen-undersökningarna jämförs därefter med bedömning av cancerutbredning vid operation och PAD-svar. Inkludering av patienter startades april 2015 och väntas pågå 2015-2016.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Glimskär Stålberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09