Joakim Bergström

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
joakim.bergstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 5039
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Kort presentation

Bedriver forskning kring Parkinsons sjukdom och liknande neurodegenerative sjukdomar. Docent i neurobiologi.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.