Jenny Björklund

universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
Jenny.Bjorklund[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 5796
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jenny Björklund är FD och docent i litteraturvetenskap och lektor i genusvetenskap. Hennes forskningsintressen är bland annat litteratur (1900-talets och samtida), familjestudier, queerteori, kulturstudier, feministisk teori och kroppsteori.

Akademiska meriter: FD, Docent

Mina kurser

Biografi

Varför finns det så många mammor som lämnar sina föräldrar i svensk 2000-talslitteratur? Och varför ser vi denna litterära trend just nu i Sverige, som ofta ses som ett av de bästa länderna i världen för familjer, i synnerhet mödrar? Dessa frågor är utgångspunkten för mitt forskningsprojekt Moms on the Run: Mothers Who Leave Their Families in Twenty-First Century Swedish Literature. Syftet med projektet är att undersöka vad det betyder att så många mödrar lämnar sina familjer i svensk 2000-talslitteratur genom att analysera dessa litterära representationer i relation till sociopolitiska diskurser om moderskap, familj och jämställdhet i det samtida Sverige.

Queerteori är ett av mina forskningsintressen, och min senaste monografi är Lesbianism in Swedish Literature: An Ambiguous Affair (Palgrave Macmillan, 2014). I artiklar och bokkapitel har jag skrivit om genus och sexualitet i nordisk litteratur och film, bland annat om Lukas Moodysson’s Fucking Åmål, Henrik Ibsen’s Hedda Gabler och samtida svenska ungdomsromaner. Jag är också en av chefredaktörerna för tidskriften lambda nordica.

Jag har varit redaktör för antologierna New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society (med Ursula Lindqvist, Cambridge Scholars Publishing, 2016) och Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap (med Anna Williams, Norstedts Akademiska, 2008) samt ingått i redaktionen för en festskrift till Torsten Pettersson,”någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt” (Gidlunds, 2015). Jag har publicerat artiklar i bland annat Women’s Studies, Scandinavian Studies och Tidskrift för litteraturvetenskap samt i ett antal antologier.

Jag disputerade 2004 vid Uppsala universitet på en avhandling om de kvinnliga lyrikerna i det svenska litterära fyrtiotalet. Jag har undervisat i genusvetenskap, litteraturvetenskap och skandinavistik vid Uppsala universitet, Stockholms universitet, UCLA, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola. Vid Centrum för genusvetenskap är jag studierektor för grundnivån och undervisar på kurser på samtliga nivåer och handleder uppsatser.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.