Leif Hermansson

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
leif.hermansson[AT-tecken]doxa.se
Telefon:
018-4782070
Mobiltelefon:
070-6673103
Fax:
018-4782001
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.