Fredrik Nikolajeff

Universitetslektor i mikrosystemteknik, docent vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
fredrik.nikolajeff[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3036
Mobiltelefon:
070-5315810
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.