Fredrik Nikolajeff

universitetslektor i mikrosystemteknik, docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Fredrik.Nikolajeff[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3036
Mobiltelefon:
070-5315810
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.