Mikael Karlsson

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
mikael.karlsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7237
Mobiltelefon:
070-1679147
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag leder forskargruppen Diamantoptik (använd länken för att se vad vi bedriver för forskning - endast på engelska).

Lärare i kursen Mikro- och nanoteknik II (5 hp), kursansvarig för kurserna Industriellt utvecklingsprojekt (10 hp), Introduktion till materialteknik (5 hp), Öppen fördjupningskurs i materialteknik (5 hp) och Material och hållbar utveckling (5 hp) samt programansvarig för Masterprogrammet i materialteknik (120 hp). Examinator för Examensarbete i materialteknik (30 hp).

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Karlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09