Mikael Karlsson

universitetslektor , Docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Mikael.Karlsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7237
Mobiltelefon:
070-1679147
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Jag leder forskargruppen Diamantoptik (använd länken för att se vad vi bedriver för forskning - endast på engelska).

Lärare i kursen Mikro- och nanoteknik II (5 hp) och kursansvarig för kursen Tekniskt utvecklingsprojekt (10 hp).

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.