Joakim Johansson

vik. universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Joakim.johansson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är anställd som lektor och undervisar bl.a. i svensk politik, förvaltningspolitik och på kurser i självständigt arbete. Mitt forskningsintresse är genus- och jämställdhetsfrågor där jag själv och tillsammans med andra genomfört ett antal studier som berört olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.