Joakim Johansson

Universitetslektor docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare; Affilierade

E-post:
Joakim.johansson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är anställd som lektor och undervisar bl.a. i svensk politik, förvaltningspolitik och på kurser i självständigt arbete. Mitt forskningsintresse är genus- och jämställdhetsfrågor där jag själv och tillsammans med andra genomfört ett antal studier som berört olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik.

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joakim Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09