Johan Edman

samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
johan.edman[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 7012
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

Jag är samverkansledare på UU Innovation med särskilt ansvar för humaniora och samhällsvetenskap. Jag är också partnerskapsledare för Uppsala universitets samverkansavtal med Uppsala kommun.

UU Innovation erbjuder ett brett stöd för nyttiggörande som bland annat inkluderar kommersialisering, samverkan med externa parter, hantering av immateriella tillgångar och kompetensutveckling.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: sustainable development hållbar utveckling spatial planning digitalization of society samhällsbyggnad samhällets digitalisering

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.