Nikolai Piskunov

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
nikolai.piskunov[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5958
Besöksadress:
Rum Å:63119 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.