Lars Nordström

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
lars.nordstrom[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7309
Mobiltelefon:
070-4250367
Besöksadress:
Rum Å 13137 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Biträdande föreståndare vid Institutionen för informationsteknologi, SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

Mobiltelefon:
070-4250367
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09