Marcus Berg

Universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
marcus.berg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5815
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.