Tom Petersson

forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia

Telefon:
018-471 7315
Mobiltelefon:
070-4250277
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

utredare vid Planeringsavdelningen, Lednings- och utvecklingsstöd

E-post:
Tom.Petersson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 2506
Mobiltelefon:
070-4250277
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tom Petersson