Rikard Enberg

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
rikard.enberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7617
Besöksadress:
Rum ÅNG 12142 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning är teoretisk partikelfysik, mer specifikt fysik bortom standardmodellen, Higgs, kolliderarfysik och kopplingar till kosmologi. Även intresserad av astropartikelfysik: kosmisk strålning, neutriner, mörk materia, gamma ray bursts, astrofysikaliska källor.

Jag undervisar nu Kvantmekanik, Partikelfysik II samt Symmetri och gruppteori, och har tidigare undervisat Mekanik II och III, kvantfysik, och en doktorandkurs i partikelteori.

Jag är också avdelningsföreståndare för högenergifysik.

Mina kurser

Biografi

Jag kom till Uppsala 2009 efter postdocs vid École Polytechnique i Paris, Berkeley Lab & UC Berkeley i Berkeley, Kalifornien, och University of Arizona i Tucson, Arizona. Jag disputerade i Uppsala 2003.

För att se vad jag jobbar på, se min publikationslista från INSPIRE HEP.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.