Josefin Westerberg Jacobson

gästlektor ,associerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
Josefin.Westerberg-Jacobson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 7954
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

forskare associerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
Josefin.westerberg-jacobson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: Fil. mag. tillämpad psykologi

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.