Enrico Baraldi

professor , Docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
enrico.baraldi[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3091
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation


Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.