Jan Sundberg

professor i elektricitetslära, ssk ekologiska aspekter vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Jan.Sundberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5820
Mobiltelefon:
070-4250988
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.