Tina Hedmo

universitetslektor vid Personalorganisationer, Saco

E-post:
tina.hedmo[AT-tecken]fek.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
Tina.Hedmo[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 2731
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.