Kicki Sivertsson

Ekonomiadministratör vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
kicki.sivertsson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1317
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala

Arbetsuppgifter

Jag arbetar främst med ekonomiadministration i gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, men sköter också den löpande administrationen i gruppen och medverkar även i texthäftesproduktion.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kicki Sivertsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09