Peter Hedberg

universitetslektor docent vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Peter.Hedberg[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7313
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

universitetslektor docent vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia

Telefon:
018-471 7313
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.