Ulrike Schnaas

pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
ulrike.schnaas[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 6824
Mobiltelefon:
070-4250091
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
75002 Uppsala

Kort presentation

Jag disputerade vid Stockholms universitet med en avhandling i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning. Sedan 2005 arbetar jag som pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag har undervisat på universitetspedagogiska grundkursen sedan 2005 och genomför regelbundet konsultationer, verkstäder och seminarier om olika pedagogiska frågor på institutions- och fakultetsnivå. Tillsammans med min kollega Peter Reinholdsson ansvarar jag för mentorskursen och mentorsnätverket.

Särskilda intresseområden är kollegial handledning, aktiv studentmedverkan, genus- och mångfaldsmedveten (forskar)handledning och strategiskt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Jag ingår också i redaktionen för tidskriften "Högre utbildning".

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.