Karolina Malm Holmgren

1:e forskningsing vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

E-post:
Karolina.Malm-Holmgren[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 6888
Besöksadress:
Rum POL 4112 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.