Gesa Weyhenmeyer

timlärare vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära

Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

professor vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
Gesa.Weyhenmeyer[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2711
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Kort presentation

I min forskning, som oftast ingår i stora globala forskningsprojekt, undersöker vi hur jordens akvatiska ekosystem påverkas av pågående globala förändringar. En stor och viktig del av min nuvarande anställning omfattar även undervisning samt arbete som biträdande ordförande i TekNats anställningsberedning.

Läs mer om min forskning, undervisning, samverkan och förtroendeuppdrag på https://weyhenmeyer.weebly.com/

Akademiska meriter: FD, Excellent lärare

Nyckelord: biogeochemistry global change freshwater sciences carbon cycling ice cover dynamics

Informationen finns här: http://weyhenmeyer.weebly.com

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gesa Weyhenmeyer
Senast uppdaterad: 2021-03-09