Stephan Pomp

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
stephan.pomp[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 6850
Mobiltelefon:
070-1679003
Besöksadress:
Rum Å 13265 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.