Eva Sundberg

handledare vid Institutionen för organismbiologi, Fysiologisk botanik

Besöksadress:
Almas Allé 5
756 51 Uppsala
Postadress:
Almas Allé 5
756 51 Uppsala

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.