Jakob Evertsson

forskare vid Historiska institutionen

E-post:
jakob.evertsson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1534
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Docent, forskare / Associate professor, researcher

M.St. (Oxon), PhD (Åbo)

Akademiska meriter: FL, TD

Nyckelord: utbildningshistoria history of education political history kyrkohistoria politisk historia history of religion

Forskning / research

Forskare och projektledare för VR-projektet "Skolinspektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930" som pågår 2020-2022.

Researcher and Project leader for a project funded by the Swedish Research Council during 2020-2022, entitled "The school inspection and the implementation of the elementary school in Sweden, 1961-1930".

Publikationslista / List of publications

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter med peer-review / Articles in scientific journals with peer-review:

Evertsson, J., (2019), “Gustav Vasa och skolans avfolkning: undervisningens roll i förhandling om traditionell religion under tidig reformationstid i Sverige”, Svensk teologisk kvartalskrift 95 (1): 33-52

Evertsson, J., (2017), “Anticlericalism and Early Social Democracy in Sweden in the 1880s”, Church history and religious culture 97 (2): 248-266

Evertsson, J., (2016), “Political Theology, Orthodoxy and Parliamentary Sermons in Sweden 1789-1866”, Parliaments, Estates and Representation Journal, 36 (1): 35-53

Evertsson, J., (2015), “History, Nation, and School Inspections: the Introduction of Citizenship Education in Elementary Schools in late nineteenth-century Sweden”, History of Education: Journal of the History of Education Society, 44 (3): 259-273

Evertsson, J., (2014), “Classroom Wall Charts and Biblical History: a Study of Educational Technology in Elementary Schools in late nineteenth and early twentieth century Sweden”, Paedagogica Historica: International journal of the history of education, 50 (5): 668-684

Evertsson, J., (2013). ”Caricatures of Clergymen in nineteenth century Sweden”, European Review of History, 20 (3): 479-500

Evertsson, J., (2012).”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860-1910” Historisk tidskrift, 132 (4): 624-651

Evertsson, J., (2011). ”Bishops and Professionalization in Sweden, c. 1780-1880”. Scandinavian Journal of History, 36 (1): 23-43

Bokkapitel / Book chapters:

Evertsson, J., (2020). ”Den långsamma reformationen i Sverige: fyra exempel från Uppsala ärkestift”, 5-18 i Uppsala stiftshistoriska sällskaps årsskrift 2.

Evertsson, J., (2016). ”Alfred Dalin och de bibliska skolplanschernas förmedling av kulturhistoria”, Kulturell reproduktion i skola och nation. En vänbok till Lars Petterson, 25-35. Red. Urban Claesson och Dick Åhman. Möklinta: Gidlunds.

Evertsson, J., (2006). ”Biskoparnas politiska roll i Sverige och Finland 1809-1869”: enhetssträvanden och professionalisering”, Växelverkan och identitet: kyrka och religion i Sverige och Finland 1809-1999, 149-172. Red. Ingvar Dahlbacka och André Swanström. Åbo: Åbo Akademi

Evertsson, J., (2003). “Vilhelm Faxe – en folkskolans pionjär i Sverige” Theologia practica et musica sacra, 202-212, Red. Siv Lundström, Gustav Björkstrand och Sixten Ekstrand. Åbo: Åbo Akademi

Monografier / Monographs:

Evertsson, J. (2005). Bishops, Politics and Anticlericalism: an analysis of the Debate on the Political Role of the Anglican bishops during the 1830s Parliamentary Reform Debate in comparison to Sweden. 112 p. Falun: Högskolan Dalarna.

Evertsson, J., (2003).”En damm mot tidens ström”. Kritiken mot biskoparna i det svenska stånds- och enhetssamhället vid mitten av 1800-talet. 292 p. Diss. Åbo: Åbo Akademi

Populärvetenskapliga artiklar:

Evertsson, J. (2020), "Skolans nedgång i Sverige under 1500-talet", Vägval i skolans historia (2): 1-7.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jakob Evertsson