Sonja Entzenberg

Universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
sonja.entzenberg[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 4563
Mobiltelefon:
072-9999235
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

E-post:
sonja.entzenberg[AT-tecken]isof.se
Mobiltelefon:
072-9999235
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Avhandlingsprojekt

Från Andersdotter till Andersson, från Andersson till Sjögren och Ålander. Släktnamnsskick på Öland 1860–1920

Under 1800-talet genomgick släktnamnsskicket vissa förändringar. Det blev allt vanligare inom alla sociala grupper att tillnamn ärvdes och att kvinnor antog mannens tillnamn vid giftermål. Bland annat övergavs det kvinnliga bruket att använda namn på -dotter (Andersdotter) och ersattes av bruket med namn på -son (Andersson). -son-namnen blev med tiden könsneutrala och användes som släktnamn av både av män och kvinnor. Andra populära namntyper var sammansatta släktnamn som Sjögren och Bergkvist och avledda släktnamn som Ålander och Lundin.

Mitt avhandlingsarbete syftar till att analysera släktnamnsskickets utveckling 1860–1920 på Öland i ett genusperspektiv. Det ändrade släktnamnsmönstret sammanfaller med den borgerliga familjens framväxt. Ett gemensamt släktnamn visade med all tydlighet vem kvinnan tillhörde. Detta patriarkaliska namnbruk anammades tidigast av det borgerliga skiktet, troligtvis efter mönster från tyskt område där företeelsen har gamla anor, för att sedan spridas till andra sociala grupper.

Handledare

 • Eva Brylla, docent, f.d. forskningschef för namnavdelningen vid Institutet för språk och folkminnen.
 • Staffan Nyström, professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning vid Uppsala universitet.

Undervisning

Under tiden som doktorand har jag undervisat i följande ämnen:

 • Skriftlig och muntlig framställning
 • Stilistik och textanalys
 • Språk och kön
 • Ortnamn och personnamn
 • Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv

Publikationer i urval

 • Entzenberg, Sonja, 2007: Professor Nanna Svartz eller Fru Nanna Malmberg? Släktnamnsbruk hos gifta kvinnor 1920–1982. I: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. Red. Britt-louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk 71).
 • Entzenberg, Sonja, 2006: "Det får ju vara någon ordning på torpet!" Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. Uppsala.
 • Entzenberg, Sonja, 2004: Gemensamt efternamn eller var sitt? En studie av gifta Uppsalapars efternamnsval. I: Namn. Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. Red. Svante Strandberg, Mats Wahlberg & Björn Heinrici. (Namn och samhälle 15).

Övriga uppdrag

 • Arbetsledare för Språkverkstaden vid Uppsala universitet
 • Forskningsarkivarie vid namnavdelningen, Institutet för språk och folkminnen (SOFI)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sonja Entzenberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09