Katarina Laurell

universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap, Landtblom: Neurologi

E-post:
katarina.laurell[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, Ph.D

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.