Maria Magnusson

Projektledare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för kvalitet och utvärdering

E-post:
maria.magnusson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1515
Mobiltelefon:
070-4250893
Besöksadress:
Rum PLA Plan 4 Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Akademiska meriter: FD, dietist

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09