Mia Kuritzén Löwengart

Forskare vid Historiska institutionen

E-post:
mia.lowengart[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 7748
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är modernhistoriker med inriktning på social- och kulturhistoria. Min forskning har framför allt berört olika aspekter av borgerlig identitet, filantropi, finkultur, svensk-judiskt liv och framväxten av ett offentligt konsertliv i Stockholm.

Akademiska meriter: FD

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Higher Education

1995, BA with a major in French Literature, Stockholm University.

1997, MA in European Studies, University of Geneva, thesis “Analyse de la politique éducative en Europe à travers l'image de la culture juive dans les manuels d'histoire.”

Autumn 2008- Spring 2010, post-graduate studies in History, at Stockholm University and Uppsala University, thesis: “Svensk-judiska donatorer årtiondena kring sekelskiftet 1900” (“Swedish Jewish Philanthropists around the Turn of the 20th Century”).

Professional experience:

1997- 2008, editorial assistant for the textbook “Tell ye your children” of the Swedish government’s information campaign about the holocaust; Co-ordinator of the Uppsala Programme for Holocaust and Genocide Studies, Uppsala; Free-lance editor of non-fiction and academic publications.

Academic networks and conference participation:

Since 2010, I belong to a research network called “The Jews in Sweden – the History of a Minority”.

Participation in several academic workshops and conferences where I have presented my research about Jewish Philanthropy in Stockholm and Sweden, in the decades around the turn of the 20th century. Most recently at the 10th European Social Science History Conference, Vienna 23rd -26th April 2014.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mia Kuritzén Löwengart
Senast uppdaterad: 2021-03-09