Roger Karlsson

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
roger.karlsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7753
Mobiltelefon:
070-7981197
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: Fil.dr.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.