Petra Jönsson

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
petra.jonsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3597
Mobiltelefon:
070-1679591
Besöksadress:
Rum Å:61415 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petra Jönsson