Magnus Peterson

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
magnus.peterson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Magnus Peterson är Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin och Smärtlindring. Han doktorerade 2011 på en avhandling om kronisk mjukdelssmärta vid Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Enheten för Allmänmedicin, Uppsala Universitet och har sedan 2016 arbetat med utveckling av akademiska vårdcentraler. Han är sedan 2019 universitetslektor i allmänmedicin vid denna institution. Hans forskning handlar om om smärta och folkhälsa ur allmänmedicinskt perspektiv.

Akademiska meriter: leg. läk. spec i allmänmedicin

Nyckelord: allmänmedicin smärta folkhälsa

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magnus Peterson
Senast uppdaterad: 2021-03-09