Magnus Peterson

universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
magnus.peterson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Magnus Peterson är Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin och Smärtlindring. Han doktorerade 2011 på en avhandling om kronisk mjukdelssmärta vid Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Enheten för Allmänmedicin, Uppsala Universitet. Han är sedan dess associerade forskare vid samma institution och samordnare av Akademiska vårdcentraler i Norrtälje Tiohundra AB, Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om om folkhälsa och smärta.

Akademiska meriter: leg. läk. spec i allmänmedicin

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.