Ewa Blomqvist

serviceledare vid Byggnadsavdelningen, Lokalvårdsenheten; Serviceledare

E-post:
ewa.blomqvist[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7861
Mobiltelefon:
070-4250730
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ewa Blomqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09