Ulf Isacsson

docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk strålningsvetenskap; Forskargrupp Anders Ahnesjö

E-post:
ulf.isacsson[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 2922
Besöksadress:
Sjukhusfysik, ing 82
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Postadress:
Sjukhusfysik, ing 82
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09