Mats Bengtsson

biträdande klinikchef vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

E-post:
mats.bengtsson[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 3198
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: DMSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09