Agneta Andersson

Universitetslektor docent, studierektor grund och avancerad nivå vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
agneta.ub.andersson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2207
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i kostvetenskap, undervisar främst vid dietistprogrammet inom ämnesområdet dietetik och nutrition och om vetenskaplig metod på avancerad nivå. Uppdrag som institutionens studierektor för utbildning grund- och avancera nivå. Tidigare programsamordnare. Excellent lärare 2020. Utsågs år 2015 till en av Uppsala universitets pedagogiska pristagare. Är pedagogisk mentor och därmed medlem i mentorskollegiet. Forskning inom områdena dietetik och nutrition.

Akademiska meriter: MD, Docent, Excellent lärare

Nyckelord: nutrition food dietary assesment the profession of dietetics

Människan och maten är ett komplext område som kan studeras utifrån flera perspektiv. Min forskning startade med studier kring kroppens energiomsättning med specifikt intresse för interaktionen mellan mat och fysisk aktivitet. I mitt avhandlingsarbete studerade jag fettsyrasammansättningen i skelettmuskulaturen och dess koppling till dietärt fettintag och fysisk aktivitet. Mitt intresse för kost- och hälsa har sedan lett vidare till studier kring fullkorn. Tillsammans med forskargrupper vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap UU samt SLU har jag studerat metabola effekter av fullkorn och utvärderat en potentiell biomarkör för fullkornsintag. Under senare år har jag fortsatt att utveckla min forskningsinriktning, till att förutom handla om kostundersökningar i relation till hälsa, också inkludera nutritionsbehandlingsprocessen inom hälso- och sjukvårdens dietistverksamhet. I ett relativt nystartat projekt inom detta område undersöker vi dietisternas journaldokumentation.

Min undervisning inom dietetik och nutrition inriktar sig främst på grundläggande nutrition med fokus på energiomsättning och metabolism, idrottsnutrition, nutritionsstatusbestämning, kost vid diabetes, dietist professionen samt vetenskaplig metodik och studiedesign inom kost- och nutritionsområdet.

Jag har även med åren bidragit med en del populärvetenskapliga skrifter exempelvis läroboken Näringslära för högskolan (Liber 2013) och SOK:s (Sveriges Olympiska Kommitté) kostpolicy (Kostrekommendationer för elitidrottare 2009) .

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Agneta Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09