Maria Lampinen

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Gastroenterologi/hepatologi

E-post:
Maria.Lampinen[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4197
Mobiltelefon:
070-8670520
Fax:
018-611 3703
Besöksadress:
Rum 623 Ing:61, Tr:3 Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi; Gunnar Pejler

Mobiltelefon:
070-8670520
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Lampinen
Senast uppdaterad: 2021-03-09