Göran Hedenstierna

professor emeritus i klinisk fysiologi (88) vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk fysiologi

E-post:
Goran.Hedenstierna[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4144
Mobiltelefon:
070-8664144
Fax:
018-611 4135
Besöksadress:
Rum 719 Ing:40, Tr:4 Akademiska sjukhuset, ingång 40, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, klin.chef, PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09