Gun Heimer

Professor vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
gun.heimer[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
018-611 2793
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Professor emer. i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer, överläk. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Gun.Heimer[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
018-611 2793
Fax:
018-507394
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
NCK

Akademiska meriter: MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09