Anna Berglund

expert vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
Anna.Berglund[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
018-611 9578
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: leg. läk.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.