Erik Salaneck

docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
erik.salaneck[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 2978
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi; Åke Lundkvist

Telefon:
018-611 2978
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.