Dan Larhammar

professor i molekylär cellbiologi vid Institutionen för neurovetenskap, Larhammar: Farmakologi

E-post:
Dan.Larhammar[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4173
Fax:
018-511540
Besöksadress:
Rum BMC A2:2 Uppsala biomedicinska centrum (BMC)
Husargatan 3
Postadress:
Institutionen för neurovetenskap
BMC, Box 593
751 24 Uppsala

Kort presentation

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi sedan 1994. Erhöll apotekarexamen 1980, disputerade vid medicinska fakulteten 1984. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2007, Akademiens preses sedan 2018. Forskar inom områdena evolution, neurobiologi, endokrinologi och farmakologi. Har stort intresse för distinktionen mellan vetenskap och pseudovetenskap. Har handlett 22 doktorander till disputation. Forskningsgruppen har för närvarande tre medlemmar.

Akademiska meriter: PhD, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Dan Larhammar
Senast uppdaterad: 2021-03-09