Dan Larhammar

professor i molekylär cellbiologi vid Institutionen för neurovetenskap, Larhammar: Farmakologi

E-post:
Dan.Larhammar[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4173
Fax:
018-511540
Besöksadress:
Rum BMC A2:2 Uppsala biomedicinska centrum (BMC)
Husargatan 3
Postadress:
Institutionen för neurovetenskap
BMC, Box 593
751 24 Uppsala

Kort presentation

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi sedan 1994. Dan erhöll apotekarexamen 1980 och disputerade vid medicinska fakulteten 1984. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2007. Han forskar inom områdena evolution, neurobiologi, endokrinologi och farmakologi. Han har också ett stort intresse för distinktionen mellan vetenskap och pseudovetenskap. Dan har handlett 22 doktorander till disputation och hans forskningsgrupp har för närvarande fem medlemmar.

Akademiska meriter: PhD, Docent

Mina kurser

Biografi

För CV, se:

http://www.neuro.uu.se/research/pharmacology/staff/curriculum-vitae/

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.